<!–more–>Najróżniejsze gry terenowe dla pracowników są coraz bardziej popularne pośród firm o różnej wielkości. Managerowie dostrzegają bowiem spore zalety, jakie można odnieść organizując coś takiego. Przeprowadzona w odpowiedni sposób gra znacznie może poprawić pracownicze relacje, a jednocześnie poszerzyć kompetencje tak bardzo przydatne na wielu stanowiskach.
<br>
Niedawno temu z ogromnym rozmachem zorganizowana została przez znany farmaceutyczny koncern gra szkoleniowa dla pracowników, którą wielu ludzi uznało za największe wydarzenie tego typu. Uczestniczyli w niej bowiem wszyscy bez wyjątku pracownicy firmy, co w sumie dało około 450 uczestników. Dodatkowo całością opiekowało się 35 trenerów, jacy ponosili odpowiedzialność za prowadzenie zajęć z zespołami graczy.
<br>
Pewną część z tej trenerskiej grupy stanowiły osoby z firmy szkoleniowej, większość kadra zatrudniona w firmie farmaceutycznej. Zostali oni zaproszeni wcześniej do hotelu, w jakim wszystko było organizowane, i tam odbyli niezbędne szkolenie. Dzięki temu bez większych problemów poradzili sobie ze swoimi zadaniami.
<br>
Jednym z pierwszoplanowych trenerów był Prezes koncernu, który na co dzień interesuje się alpinistyką. Zdecydował się on wykorzystać swoje zainteresowania do tego, żeby w oparciu o górską wyprawę przekazać słuchaczom wiele interesującej wiedzy w temacie zarządzania zespołem ludzi, motywowania i rozwiązywania sporów. Było to nawiązanie do tematyki zespołowej pracy, tak ważnej w praktycznie każdej firmie.
<br>
Podczas opisywanej gry wszystkich uczestników podzielono na 25 grup, które przez określony okres czasu realizowały wyznaczony plan. Główną część gry stanowiły długie na pół godziny eksperymenty, to znaczy nietypowe, wymagające odpowiedniego podejścia zadania, w których członkowie zespołów powinni się wykazać zaufaniem, kreatywnością i zaufaniem.
<br>
Eksperymenty były kończone przekazaniem grupie tak zwanych kart problemowych, z którymi ta powinna się zaznajomić. Podczas analizowania kart w rzeczywistości pracownicy analizowali własne poczynania nawiązaniu do pięciu głównych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do pracy, którą codziennie wykonują.