Z jakiego powodu coaching nie jest lekarstwem na rozwiązanie wszystkich problemów.

Coaching jest ostatnio bardzo popularnym wśród licznych osób określeniem. Tak naprawdę jest to pomaganie innym ludziom w tym, żeby jeszcze lepiej oni działali i wspinali się na kolejne poziomy umiejętności i możliwości. Coaching nierozerwalnie jest związany z postacią trenera, zadaniem którego jest pomaganie swojemu podopiecznemu w uzyskaniu określonych celów.

Przez minione lata wokół coachingu pojawiło się wiele mitów, które wynikają z rozmaitych powodów. Część osób w tym widzi panaceum na wszystkie kłopoty w osobistym i zawodowym życiu, z kolei inni podążają za modą, nie zawsze będąc świadomymi, na czym polega coaching. W rezultacie może to wszystko doprowadzić do niekoniecznie realnych celów, a w rezultacie mało przyjemnych rozczarowań.

Wielokrotnie problem na przykład stanowi twierdzenie, że jeżeli ma się już coacha, to doprowadzi on do oczekiwanych zmian bez większych starań jeśli chodzi o zaangażowanie podopiecznego. A tymczasem sytuacja znacznie inaczej będzie wyglądać. Coach powinien być osobą, która wskazuje cel i daje motywację do tego, żeby działać, ale całą pracę i tak będzie musiała wykonać konkretna osoba.

Następnym problemem będzie postawa, że samo spotykanie się z coachem, jego osobowość i doświadczenie bardzo szybko dadzą oczekiwane rezultaty, często stwierdzenie takie będzie się słyszało od kolegów albo przełożonych. Tymczasem po kilku sesjach będzie się okazywało, że wszelkie zmiany będą wymagać jednak sporej determinacji i ciężkiej pracy, i szybko zaczyna się pojawiać rozczarowanie oraz zniechęcenie.

Rzecz jasna nie jest tak, że coaching posiada same wady i wcale się nie sprawdza, bo tak czy inaczej jest to metoda która się charakteryzuje sporą skutecznością i efektywnością. Będzie jednak wymagać odpowiedniego podejścia tak naprawdę od samego początku, problemy biorą się bowiem przeważnie z zupełnego niezrozumienia tego, na czym praca z coachem się opiera.

Jeśli ktoś będzie się decydował świadomie na zrobienie jakiś zmian w swoim dotychczasowym życiu i będzie zdeterminowany, żeby tego dokonać, to osoba coacha z pewnością mu w tym pomoże. Przede wszystkim może on pokazać drogę, jaką należy iść, żeby zmiany, które się planuje rzeczywiście poszły w dobrą stronę.