Jakimi metodami można badać kompetencje zawodowe pracowników.

Rozmaite firmy przyjmują różnorodne czynniki jeśli będzie chodzić o ocenianie swoich pracowników. Kryteria te często się opierają dużo bardziej na wzajemnych relacjach, niż na faktycznej weryfikacji umiejętności. W innych przypadkach z kolei wykorzystuje się różnego rodzaju narzędzia, których zadaniem jest zmierzenie dokładnie wszystkich aspektów wiążących się z wykonywaniem obowiązków przez daną osobę.

Aktualnie rosnącym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć rozmaite narzędzia do dokonywania ocen zawodowych kompetencji. Wykorzystuje się je na przykład przy przyjmowaniu ludzi do pracy, żeby sprawdzić czy przydadzą się w firmie, lecz poza tym do okresowych ocen swoich pracowników. Do takiej oceny w pierwszej kolejności się bierze umiejętności oraz wiedzę, lecz w połączeniu z zachowaniem oraz zaangażowaniem.

Pośród sporej grupy używanych metod w szczególności będzie się wyróżniać Assessment/Development Center, obecnie uznawana za najskuteczniejszą pod tymi względami. Po statystykach można zobaczyć, że jej skuteczność może nawet sięgać 76%, jest to poziom, do którego pozostałe techniki nawet nie będą się zbliżać. Oczywiście trzeba ją w dobry sposób zastosować, gdyż jedynie wtedy proces będzie maksymalnie efektywny.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała całkiem niedawno dokładne zalecenia, dotyczące przebiegu całości badań. Zwracają przy tym uwagę na kilka ważnych kwestii, o jakich należy pamiętać przy wykonywaniu ocen, a pominięcie których przyczynić się może do niepoprawnych wniosków.

W pierwszej kolejności bardzo ważną rolę odgrywa tutaj należyta analiza miejsca pracy. Powinna być ona przeprowadzona w taki sposób, aby pozwolić na określenie kompetencji i wskaźników efektywności. Jest to niezwykle ważny punkt, gdyż zależały od niego będą dalsze zadania, które pracownik dostanie do wykonania.

Bardzo ważne jest także stosowanie wielu rozmaitych metod, za pomocą jakich da się dość wszechstronnie badać i oceniać kompetencje. Zrobiona analiza powinna mieć przynajmniej jeden rodzaj symulacji związany ze wskaźnikami efektywności jeśli chodzi o konkretne stanowisko pracy. Wśród stosowanych najczęściej wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, koszyk zadań i grupowe dyskusje.